ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
ชื่อเรื่อง สิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศกับประเทศไทย = Rights in the management of natural resources by Community : A Comparative study of Thailand's and other countries
หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ;กฎหมายระหว่างประเทศ
จำนวนหน้า ซ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552