ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดาริน เจริญศิลป์
ชื่อเรื่อง การรับรู้กฎหมายและบทบาทของกฎหมายในการดำรงชีวิตของคนพิการ = Legal consciousness and the role of law in the life of disabled people
หัวเรื่อง คนพิการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ;คนพิการ -- การสงเคราะห์
จำนวนหน้า ก-ฎ, 202 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [173]-179
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552