ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิรินภา อภิญญาวัชรกุล
ชื่อเรื่อง นิติสำนึกของเกษตรกรผู้ซื้อและขายที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ในตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Legal consciousness of the farmers who purchase and sell ALRO 4-01 lands in Baan Chang sub-district, Mae Tang district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การปฏิรูปที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ;เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่);ที่ดิน -- การจัดซื้อ -- แม่แตง (เชียงใหม่);จิตสำนึก
จำนวนหน้า ฐ, 169 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554