ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มลทิพย์ ปัญญายงค์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการ ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศของไทย = The Relationship between transportation expenditure budget and international trade of Thailand
หัวเรื่อง ไทย -- การค้าระหว่างประเทศ;การขนส่ง;สินค้าเข้า
จำนวนหน้า ฑ, 130 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555