ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลชนก เนยพลับ
ชื่อเรื่อง แบบจำลองการส่งออกสินค้าที่สำคัญของประเทศไทยไปยัง ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยวิธีแพแนล = Modeling exports of Thailands important goods to ASEAN countries using Panel method
หัวเรื่อง สินค้าออก -- ไทย;กลุ่มประเทศอาเซียน
จำนวนหน้า ฏ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 89-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556