ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤตยา ระวิวรรณ
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดการทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ = Efficiency of education management of public high school education
หัวเรื่อง การบริหารการศึกษา -- ไทย;การศึกษาขั้นพื้นฐาน;โรงเรียนมัธยมศึกษา
จำนวนหน้า ฑ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555