ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มูฮำหมัดกัฟดาฟี มะทา
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดน = Impacts of crime and violence in Southern Provinces of Thailand on border trade
หัวเรื่อง อาชญากรรม -- ไทย (ภาคใต้);อาชญากรรม -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ;ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- มาเลเซีย
จำนวนหน้า ฏ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555