ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วนัสนันท์ งวดชัย
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจไทยและวิกฤติซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกา = Relationship between property credit growth rate of commercial banks and economic growth of Thailand during Thai economics crisis and the U.S' subprime crisis
หัวเรื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย;สินเชื่อ -- ไทย;รายได้ประชาชาติ -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
จำนวนหน้า ฏ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556