ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิวนันท์ โสภาภูมิ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศสมาชิกอาเซียน = The Impact of economic growth on carbon dioxide emissions in ASEAN members
หัวเรื่อง คาร์บอนไดออกไซด์ -- แง่สิ่งแวดล้อม;กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ;ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
จำนวนหน้า ฑ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555