ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กษิดิศ พูนขำ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงแรมในกลุ่มเพื่อการจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย โดยวิธีแบบจำลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม และคอปปูลา = Analysis of efficiency of convention hotel in Thailand by using stochastic frontier with copula ณัฐพัชร์ ปะนันชัย
หัวเรื่อง โรงแรม;ประสิทธิภาพ
จำนวนหน้า ฑ, 80 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556