ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วชิราภรณ์ เกตุรัตน์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายด้านการพัฒนาจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของประเทศไทย = Relationship between provincial development expenditure and gross provincial product of Thailand
หัวเรื่อง การพัฒนาเมือง;การพัฒนาเมือง -- ไทย;ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
จำนวนหน้า ด, 223 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 192-194
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556