ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุนเจือ คำแก้ว
ชื่อเรื่อง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนทางด้านการศึกษาของรัฐบาลกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Testing relationship between education investment of government and economic growth in Thailand
หัวเรื่อง การศึกษา -- ไทย;การศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ฐ, 165 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 129-133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555