ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กชพร สุขจิตภิญโญ
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานเวียงกุมกาม = A Study of willingness to pay for conservation of Wiang Kum Kam cultural heritage
หัวเรื่อง เวียงกุมกาม (เชียงใหม่);การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์;เชียงใหม่ -- โบราณสถาน;นักท่องเที่ยว -- ค่าใช้จ่าย;เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ณ, 154 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555