ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริขวัญ วงศ์นวล
ชื่อเรื่อง การกระจายตัวของต้นทุนความเสียหายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและความยินดีที่ จะจ่ายเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศของ ประชาชนใน จังหวัดเชียงใหม่ = Damage cost distribution from illness with respiratory diseases and willingness to pay for air pollution management in Chiang Mai province
หัวเรื่อง ต้นทุนและประสิทธิผล;การรักษาด้วยยา -- ต้นทุนการผลิต;ทางเดินหายใจ -- โรค;ประชากร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 180 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554