ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชุติมา อุ่ยประเสริฐ
ชื่อเรื่อง แบบจำลองสมการโครงสร้างของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาคเหนือของประเทศไทย = Structural equation model of foreign tourism demand in Northern Thailand
หัวเรื่อง นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- อุปทานและอุปสงค์;บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์);การท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ);นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฎ, 215 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556