ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชนากานต์ ไพศาลศิลป์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียนโดยใช้ตัวประมาณค่าพูลมีนกรุ๊ป = An Analysis of factor affecting the Thai agriculture exports to ASEAN by Pooled Mean Group
หัวเรื่อง สินค้าเกษตร -- การส่งออก;สินค้าเกษตร -- ไทย;การแข่งขันทางการค้า -- ไทย;กลุ่มประเทศอาเซียน
จำนวนหน้า ญ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557