ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรุณี อินทรไพโรจน์
ชื่อเรื่อง การประเมินค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกสวนป่าไม้โตเร็ว อรุณี อินทไพโรจน์
หัวเรื่อง ป่าไม้และการป่าไม้ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ);การปลูกป่า -- ไทย (ภาคเหนือ);การปลูกสวนพืชป่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า xv, 258 หน้า
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 184-189
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529