ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรารถนา ธุระงาน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารงานของสาขาธนาคารรัฐบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ธนาคารและการธนาคาร -- การบริหาร -- เชียงใหม่;ธนาคารและการธนาคาร -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 113 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545