ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภัสถ์ บุญประเสริฐ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยของการร่วมแรงร่วมใจที่มีผลต่อกำไรในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่กรณีศึกษาระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง = Impact of collaboration on profit in agricultural supply chains in Chiang Mai Province: a case study between producers and wholesalers
หัวเรื่อง การบริหารงานโลจิสติกส์;เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 126 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557