ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิภาวรรณ์ ถาวรนิวัตน์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของความมั่งคั่งที่มีต่อการเข้าร่วมในกาลังแรงงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย = Impact of wealth on labor force participation of elders in Thailand author
หัวเรื่อง แรงงาน;ผู้สูงอายุ -- ไทย;ผู้สูงอายุ -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ค, 97 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ Authorหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา Authorหม่ 2555