ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์จิรา ยาวิราช
ชื่อเรื่อง ความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขและการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยใช้แบบจำลองการ์ชและไฟการ์ชที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอลอินเวอร์สเกาส์เซียน = Conditional volatility and price index returns disribution of Thailand, Singapore, Makaysis, Indonesia and The Philippines Using GARCH and FIGARCH models with normal lnverse gaussian distribution
หัวเรื่อง หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน;ดัชนีราคา;หลักทรัพย์ -- ไทย;หลักทรัพย์ -- สิงคโปร์;หลักทรัพย์ -- มาเล้ซีย;หลักทรัพย์ -- อินโดนีเซีย;หลักทรัพย์ -- ฟิลิปปินส์
จำนวนหน้า ฑ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552