ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันชัย เหมะประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าเสื้อผ้าของกลุ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น จากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เสื้อผ้า -- การตลาด -- เชียงใหม่;เสื้อผ้า -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่;เสื้อผ้า -- ราคา -- เชียงใหม่;ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่;เด็ก -- การตัดสินใจ -- เชียงใหม่;วัยรุ่น -- การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539