ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Soe Thiha
ชื่อเรื่อง Experimental investigation of catalytic cracking of tar from biomass gasification = การตรวจสอบเชิงทดลองของการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของทาร์จากกระบวนการแกสซิฟิเคชันของชีวมวล
หัวเรื่อง Tar;Biomass;Biomass energy
จำนวนหน้า xvii, 84 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Mechanical Engineering
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Mechanical Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 62-66
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009