ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณนท์ปภา บูรณวุฒิ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการค้าปศุสัตว์และการป้องกันการแพร่กระจายของโรคปากเท้าเปื่อย = An Economic analysis to support trade in livestocks and prevention of the spread of Foot and Mouth Disease (FMD)
หัวเรื่อง ปศุสัตว์ -- การค้า;ปศุสัตว์ -- การส่งออก;ปศุสัตว์ -- โรค;โรคปากเท้าเปื่อย
จำนวนหน้า ฐ, 78 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556