ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Prachya Khemacheewakul
ชื่อเรื่อง Improving transportation system of bakery business by using genetic algorithm = การปรับปรุงระบบการขนส่งของธุรกิจเบเกอรี่โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
หัวเรื่อง Shipment of goods;Business logistics
จำนวนหน้า xii, 125 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai university, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Logistics Engineering and Supply Chain Management
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Logistics Engineering and Supply Chain Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 69-73
ภาษา English
ปีการศึกษา school university 2012