ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนาตย์ ศรีวิบูลย์รัตนา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายในภาคกลางของประเทศไทย
หัวเรื่อง บริโภค;บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์);พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย (ภาคกลาง);ครอบครัว -- ค่าใช้จ่าย -- ไทย (ภาคกลาง)
จำนวนหน้า ฌ, 56 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 53-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546