ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประทานพร โตใหญ่
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตเสื้อผ้ากีฬา แห่งหนึ่งในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;เสื้อผ้ากีฬา -- ต้นทุนการผลิต;เสื้อผ้ากีฬา -- ต้นทุนและประสิทธิผล;อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ต้นทุนและประสิทธิผล
จำนวนหน้า ฎ, 50 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545