ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประเทือง ศรขำ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของเครื่องจำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
หัวเรื่อง ต้นทุนและประสิทธิผล;เครื่องจำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียม;สนามบิน;การขนส่งทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
จำนวนหน้า 93 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543