ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนัสวี เรืองเดช
ชื่อเรื่อง ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การขนส่ง: ผลกระทบของราคาน้ามันต่อการบริโภคน้ามันและพฤติกรรมการเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ = Transport demand elasticity : Effect of oil price on gasoline consumption and travel behavior in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การขนส่ง -- อุปทานและอุปสงค์;การเดินทาง -- อุปทานและอุปสงค์;น้ำมัน -- ราคา
จำนวนหน้า ฎ, 84 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 40-42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555