ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรนภัส ยิ่งยอด
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการทำธุรกิจร้านขายยาที่ห้างบิ๊กซีหางดง 2 เชียงใหม่ = Financial feasibility study of one drug store business project at Big C superstore, Hangdong 2 Chiangmai
หัวเรื่อง ร้านขายยา -- เชียงใหม่;ต้นทุนการผลิต;มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
จำนวนหน้า ญ, 47 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555