ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pimpawat Teeratitayangkul
ชื่อเรื่อง COD and color removal of cardboard factory wastewater by upflow anaerobic filter = การกำจัดซีโอดีและสีของน้ำเสียโรงงานกล่องกระดาษโดยถังกรองไร้ออกซิเจนแบบไหลขึ้น
หัวเรื่อง Sewage disposal;Sewage -- Purification -- Anaerobic treatment
จำนวนหน้า xiv, 120 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school Chiang Mai university, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Environmental Engineering
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Environmental Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 80-84
ภาษา English
ปีการศึกษา school university 2012