ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sasiros Khamkure
ชื่อเรื่อง An Evaluation of wastewater treatment plant of electronic products using life cycle assessment = การประเมินโรงบำบัดน้ำเสียของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต
หัวเรื่อง Sewage -- Purification;Sewage -- Measurement;Product life cycle
จำนวนหน้า xv, 103 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Environmental Engineering
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Environmental Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [78]-83
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004