ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มงคล ดอนขวา
ชื่อเรื่อง แบบอย่างการใช้จ่ายในการบริโภคของแรงงานไทยในภาคอีสานที่เคยไปทำงานต่างประเทศ : กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นและอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
หัวเรื่อง ค่าใช้จ่าย;บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์);แรงงาน -- บ้านฝาง (ขอนแก่น);แรงงาน -- กุมภวาปี (อุดรธานี);การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
จำนวนหน้า 134 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 130-133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529