ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชนีกร คารวรัตนพิเชฐ
ชื่อเรื่อง อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา -- ค่าใช้จ่าย;นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- อัตราผลตอบแทน;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
จำนวนหน้า ฏ, 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543