ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพ์ใจ ฐิตะปุระ
ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดพะเยาและเชียงราย : อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อการสร้างงานในชนบท
หัวเรื่อง การสร้างงาน -- พะเยา;การสร้างงาน -- เชียงราย;อุตสาหกรรมอัญมณี -- แง่เศรษฐกิจ;เครื่องประดับ -- แง่เศรษฐกิจ
จำนวนหน้า 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543