ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนพล มัลลิกะมาลย์
ชื่อเรื่อง โครงสร้างการขึ้นอยู่กับกันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนไหลเข้าโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มประเทสอาเซียน โดยวิธีวาร์มาการ์ช คอปปูลา = Dependent structure of exchange rate and inflow foreign direct investment in ASEAN Member Countries using VARMA-GARCH copula approach
หัวเรื่อง อัตราแลกเปลี่ยน;เงินทุน;การลงทุนของต่างประเทศ
จำนวนหน้า ง, 152 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 102-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557