ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐกานต์ ไกรสร
ชื่อเรื่อง แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช = Volatility modelling of the returns on selected stocks in the building and furnishing material sector of the Stock Exchange of Thailand
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;การวิเคราะห์การลงทุน;หลักทรัพย์;วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ต้นทุนการผลิต;วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- อัตราผลตอบแทน
จำนวนหน้า ณ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551