ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพร สิทธิสันติกุล
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนในเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงินระดับท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สถาบันการเงิน;การประเมินความเสี่ยง;การลงทุน -- เชียงใหม่;เงินตราต่างประเทศ -- การประเมินความเสี่ยง
จำนวนหน้า ญ, 181 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [87]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545