ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิชิต รัตนโกเมศ
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี
หัวเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี -- การประเมิน;สหกรณ์ออมทรัพย์ -- อุดรธานี -- การประเมิน
จำนวนหน้า 101 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2528