ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Vassana Phetlamphanh
ชื่อเรื่อง Analyzing technical lossess of electrical distributionsystem in Vientiane capital = การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเทคนิคของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนตรหลวงเวียงจันทน์
หัวเรื่อง Electric power distribution;Electric power systems
จำนวนหน้า xix, 195 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Electrical Engineering
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Electrical Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 116-117
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012