ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศิระ โชตะศิริ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ต้นทุนและประสิทธิผล;อินเตอร์เน็ต -- ต้นทุนการผลิต;อินเตอร์เน็ต -- ค่าใช้จ่าย
จำนวนหน้า ฐ, 85 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [81]-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544