ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการผลิตและความไม่เท่าเทียมทางด้านรายได้ของประเทศในเอเซีย = Production efficiency and income inequality in Asian countries
หัวเรื่อง ความไม่เสมอภาค -- รายได้;ความไม่เสมอภาค -- เอเชีย;รายได้ -- เอเชีย
จำนวนหน้า ฒ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [76]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551