ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชิดศุภางค์ ตัจฉนีกุล
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในสุขภาพ และความเต็มใจจ่ายค่ารักษาพยายบาล สำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ของผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์การแพทย์ -- เชียงใหม่;บริการทางการแพทย์ -- ค่าใช้จ่าย;โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 77 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [75]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544