ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วงศ์ระวี ศรีสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ = The Government of living allowance in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ -- เชียงใหม่;ข้าราชการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 73 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62-63]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552