ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sophana Ritthisom
ชื่อเรื่อง The Suitable stability analysis methods for earth slope in northern Thailand = วิธีวิเคราะห์เสถียรภาพที่เหมาะสมสำหรับลาดดินในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง Slopes (Soil mechanics) -- Thailand, Northern;Soil stabilization -- Thailand, Northern;Landslides -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า xix, 167 p. : ill, map, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Civil Engineering
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Civil Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p.92-94
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004