ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุไรรัตน์ สุภาพ
ชื่อเรื่อง การศึกษาอุปสงค์และปัญหาของผู้ใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม ของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง บัตรเครดิต -- เชียงใหม่;อุปสงค์;บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์);ชนกลุ่มน้อย -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 73 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545