ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วชิราภรณ์ ภู่ระหงษ์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกลุ่มการผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;กระดาษสา -- ต้นทุนและประสิทธิผล;ผลิตภัณฑ์กระดาษสา -- ต้นทุนและประสิทธิผล;บ้านหนุน (แพร่)
จำนวนหน้า ฑ, 226 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [133]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545