ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คมกฤช รัตนธรรม
ชื่อเรื่อง อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Private rate of return on investment in bachelor degree education from Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ค่าใช้จ่าย;การลงทุนทางการศึกษา -- เชียงใหม่;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- อัตราผลตอบแทน;นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
จำนวนหน้า ก-ฑ, 121 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [109]-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548