ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยาวรรณ สกุลเจริญ
ชื่อเรื่อง โอกาสการขยายตลาดส่งออกลำไย
หัวเรื่อง ลำไย -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ);ลำไย -- การตลาด -- ไทย (ภาคเหนือ);ลำไย -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การผลิต;อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฑ, 149 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539