ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Intira Thampayak
ชื่อเรื่อง Characterization of biosurfactant produced by actinomycetes isolated from soil = การตรวจสอบลักษณะสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดยเชื้อแอกติโนมัยซีสที่แยกได้จากดิน
หัวเรื่อง Biosurfactants;Biotechnology
จำนวนหน้า xv, 91 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang mai : Graduate school, Chiang mai university, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of philosophy (Biotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 72-84
ภาษา English
ปีการศึกษา Chiang mai school Chiang mai university 2007